TÜSİAD’dan “Yeni İklim Rejimi Raporu”

TÜSİAD “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu” yayınlandı.

TÜSİAD, “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu” tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantı kapsamında TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporun tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Murat Özyeğin gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar katıldı.

“Zihinsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz”

İnsanlık tarihinin zor bir döneminden geçtiğimizi söyleyerek konuşmasına başlayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, düzenlenen toplantıda iklim değişikliğinin hem çevresel hem toplumsal hem de ekonomik açıdan ele aldı. Kaslowski konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “İklim değişikliğinin etkilerini çevresel, toplumsal ve ekonomik açıdan derinden hissediyoruz. İklim değişikliği ile mücadele konusunu kararlılıkla gündemimizde tutuyoruz. Çünkü birçok sektör açısından iklim değişikliğinin şartlarını ve uyumunu sağlamak sürdürülebilirlik için önem arz ediyor. Zira doğru politikalarla adım atmazsak ödeyeceğimiz faturanın da bedeli artacaktır. Bu amaçla Paris Anlaşması’nı da yakın takip ediyor ve stratejik açısından önemsiyoruz. Bu anlaşma aynı zamanda yeni bir ekonomik düzene de yön verecek, uluslararası finans kurumlarının iklim değişikliğine yönelik hazırladığı planları da düzenleyecektir. Yeşil mutabakat sadece AB üyelerini değil aynı zamanda AB ile ticari ilişkileri bulunan ülkeleri etkileyecek. Sınırda karbon düzenlemesi gibi kurallar yakın zamanda hayata geçecek. En önemli ticaret partnerimiz AB’nin küresel arenada belirleyeceği rol ülkemizin de değişmesi gerektiğine işaret ediyor. Yeni istihdam alanlarını destekleyecek dönüşümü kurgulamalıyız. Zihinsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz” dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kaslowski, etkili finansmanı da bu yönde değerlendirmek gerektiğini belirtti. Kaslowski, “TÜSİAD bu bağlamda iş dünyası olarak önemli bir görev üstleniyor. Hazırlanan rapor İş dünyası için cesaretlendirici olacak, öngörülebilirliğe katkı sağlayacak ayrıca inovasyonu tetikleme gücünü de artıracaktır” dedi.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ise yaptığı konuşmada TÜSİAD olarak düşük karbonlu kalkınma olgusunu her zaman öncelikli olarak konumlandırdıklarını ve çok farklı veçheleriyle konuyu ele alan çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Özyeğin, “Spesifik olarak ekonomi politikalarına yönelik son dört yıl içinde hazırlanan ikinci raporumuzu tanıtmak istedik. “İklim Değişikliği ile Mücadele Alanında TÜSİAD Tutum Belgesi”ni takiben “Sürdürülebilir Finansman ve Destek Modelleri” ile “Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık” konularında uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik eylem önerilerimizi paylaştık. Çok yakın bir zamanda da enerji verimliliği sektörünün gelişimine yönelik çalışmamızı sonuçlandıracağız. Sadece çevre alanındakiler değil; sektörel gruplarımız da iklim değişikliği konusunu kendi perspektiflerinden ele alıyor. 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz enerji raporu, “Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu” ile sektörün 2030 yılı itibarıyla ekonomimize sağlayabileceği katma değerin %34 gibi yüksek bir oranda artırılabileceğini göstermişti. Tarım ve Gıda 2020 Raporu ise İklim Değişikliği Fonu oluşturulmasına dikkat çekiyor. ”

“Dünya olarak dinamik süreçlerden geçiyoruz”

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, insanlık olarak son dönemde görünmeyen bir düşman ile savaştığımızı söyleyerek konuşmasına başladı. Birpınar, “Dünya olarak dinamik süreçlerden geçiyoruz ve bu da yaşam şeklimizi tamamen değiştiriyor. Eskiden toplu taşımaya insanları teşvik ederken bugün tek başlarına ulaşım sağlayabilecekleri farklı fikirlerin geliştirilmesi üzerinde duruyoruz.” dedi. Dünyamızın kaynaklarının sınırlı olduğunun altını çizen Birpınar, son 50 yıl içerisinde nüfusun iki kat, kaynak kullanımının ise üç kat arttığını söyledi. Birpınar konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yıllardır kullanılan ekonomi modeli, bugün yerini döngüsel bir ekonomi modeline dönüştürmeye başladı. Geri dönüşüm eskisine göre daha da önem kazandı. Bu modelin dünyada gelişmesini sağlamamız gerekiyor. Eskiden bu sorunlar yerel olarak baş gösteriyordu. Bugün ise küresel bir noktaya ulaştı. Çözüm sağlayabilmek içinse bir araya gelmek ve birlikte hareket etmek gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma modelini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma konusunda güçlenmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Destekleyen şirketler arasında Allianz’ın da yer aldığı ve Prof. Dr. Erinç Yeldan, Doç.Dr. Sevil Acar ve Doç.Dr. Ahmet Atıl Aşıcı tarafından hazırlanan 114 sayfalık raporda Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin ekonomimize etkileri ile iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politika araçları ayrıntılı bir şekilde paylaşılıyor.

  05454124848