Araç Sigortaları Terimleri

Yaşadığınız hayatta hep güzel ve olumlu olayların yaşanmasını istersiniz. Fakat çoğu zaman elinizde olan ya da olmayan nedenlerden dolayı çeşitli risklerle karşılaşırsınız. Bu olaylara karşı savunmasız kalmak en çaresiz durumdur. Manevi üzüntünün yanı sıra bütçeniz de sarsılır. Bu nedenden dolayı mutlaka yasal bir güvencenizin olması gerekir. Bu güvence sigorta yaptırmakla sağlanır.

Sigorta yaptırmak artık online olarak kolay yapılsa da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunların en başında sigorta terimlerinin anlamlarının bilinmesi gelir. Poliçenizi detaylı incelemeniz risk durumunda zor durumda kalmamanız için  son derece gereklidir. Dolayısıyla poliçenizde yazan terimlerin anlamlarını bilmeden bu incelemeyi doğru bir şekilde tamamlamanız mümkün değildir.

Sigorta

Sigorta, risklerin yaşanması sonucu meydana gelen zararları maddi olarak teminat altına alan bir sistemdir.

Zorunlu Sigorta

Yasalar tarafından yaptırılması mecburi olan, tam tersi durumda cezai yaptırımları olan sigortalardır. Örneğin trafik sigortası Türkiye sınırları içinde yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Sigortalı

Risklere karşı güvence altına alınan kişidir.

Sigortacı

Sigortalıyı prim ödemesi kaydıyla risklere karşı korunmasını sağlayan kurumdur.

Sigorta Poliçesi

Sigortalı ile sigortacı arasındaki karşılıklı yapılacakları açıklayan belgedir.

Prim

Sigortacıdan belli bir riske dair koruma maddi koruma hizmeti alırken ödenen ücretti.

Ek Prim

Poliçede yer alan ana teminatların dışında eklenebilecek ek teminatlar için ödenen primlerdir.

Sürprim

Sigortacının teminat altına alacağı risk için yeterli görmediği prime istediği ek ücrettir.

Teminat

Sigortacının poliçesinde belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucu sigortacının sigortalıya ödediği para tutarıdır.

Aşkın Sigorta

Poliçede yazan riskin teminat altına alındığı bedelin sigorta edilenin gerçek değerinden yüksek olmasıdır.

Eksik Sigorta

Poliçede yazan riskin teminat altına alındığı bedelin sigorta edilenin gerçek değerinden düşük olmasıdır.

Riziko

Sigortalıya zarar veren ve maddi ölçülebilirliği olan olası risklerdir.

Zeyilname

Poliçe süresi boyunca yapılan değişiklikleri belirtildiği belgedir.

Muafiyet

Sigortalının hasarın bir kısmını ödemek istemesi durumudur. Bu durumda poliçe fiyatı daha düşük olur.

Poliçe Yenileme

Sigorta poliçelerinin süresi genellikle bir yıldır. Bu süre dolduktan sözleşmenin 1 yıl daha sürmesi için için yapılan işlemdir. Poliçe vade hatırlatma formunu doldurarak poliçe süreniz dolduğunda size hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.

  05454124848