Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alan Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan hekimler için zorunlu bir sigortadır.

Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında bulunan her bir olay için azami teminat tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.

Risk Grubu Teminat Limiti

I. Grup         200.000 ₺

II. Grup         400.000 ₺

III. Grup         600.000 ₺

IV. Grup         800.000 ₺

Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Merak Ettikleriniz

Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.


Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası kimleri kapsar?

Poliçemi nasıl edineceğim?

Quick Hekim neyi güvenceye alır?

Quick Hekim teminat kapsamı dışında kalan hususlar neler?

Quick Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

  05454124848