Kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

Kasko sigortası zorunlu olmamakla beraber, motorlu taşıtı olan her sürücü için gereklidir. Kasko sigortaları araç sahiplerinin taleplerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu anlamda her araç sahibi kendi ihtiyacına göre kasko sigortası kapsamını belirleyebilir. Standart kaskolar çarpma, çarpılma, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüsü kapsarken, çok daha geniş kapsamlı kasko sigortaları doğal afetler, ferdi kaza sigortası ve benzeri gibi durumları da kapsayabilir. Tüm bunlara araç sahibi kendisi karar verecek olup, aynı zamanda sigorta yaptıracağı şirketi de çok iyi araştırmalıdır. Kasko sigortalarında asıl önemli olan ihtiyacın dahilinde olan hasar ihtimallerini teminat olarak poliçeye eklemek.


Kasko Poliçesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kasko yaptıracağınız sigorta şirketinin finansal büyüklüğünü araştırmanız faydanıza olacaktır.

Kasko yaptırdığınız takdirde aracınızın başına bir şey gelirse, sigorta şirketinin yetkili servisinin yeterliliği konusunda emin olmalısınız.

Sigorta şirketinin rakipleri arasındaki konumu ve poliçe sahiplerinin memnuniyeti

Eğer aracınız yeni ise değer teminatının süresi

Aracınızın hasarsızlık indirimini bozmayacak hallerin kapsamının genişliği: Cam, far, ayna kırılması, onarım, araç hasarı durumunda kullanılan malzemelerin orijinalliği,

Hasarsızlık teminatının oranı

Aracınızın kullanılamayacak durumda olduğu zamanlarda yeni bir araç temini yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa aracınız bakımdan çıkana kadar mı yoksa çok daha kısa süreli mi

Anahtar çalınması veya kaybı durumunda gerçekleşen hırsızlığı kapsayıp, kapsayamadığı

Yanlış akaryakıt kullanımından oluşan hasar

Ferdi kaza ve kaza anında yaralandıysanız tedavi masraflarının karşılanıp karşılanmadığı ya da karşılanıyorsa % kaç oranında karşıladığı

Poliçenizin, aracınızın hiçbir hasarı bulunmadığı takdirde kesiti olup olmayacağı

Sigortacınızın ulaşılabilirliği ve bilgisi

Sigorta primlerinizin ödenip ödenmediği. Eğer siz değil de sigorta acenteniz ödüyor ise bazı durumlarda aksama yaşanabilir.


Kasko Değer Listesi

Kasko değeri ya da kasko bedeli, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRSB) tarafından araçların marka, model ve üretim yılına göre açıklanan bedeldir.

Kasko değer listesi Aralık 1987’den beri motorlu kara taşıtları sigortalılarının kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır. Aracın genel durumuna, sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre listede gösterilen değerlerin altında veya üstünde bir bedelle de kasko yapılabilir ve araçlara sonradan ilave edilmiş aksesuarlar listedeki değerlere dahil olmayıp, bunların bedelleri sigortacı ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenir.

  05454124848