AcnTurk Sigorta

“AcnTURK Sigorta Acentelerinin bir araya gelerek kurduğu ilk ve tek sigorta şirketinin adıdır.”

AcnTURK, Türkiye’de Sermaye anlamında, ülkemiz sigortacılığında, şu ana kadar ilk olacak yapıda kurulmuş özel bir Şirkettir. AcnTURK Sigorta Acentelerinin bir araya gelerek kurduğu ilk ve tek sigorta şirketinin adıdır.

Penetrasyonun artırılarak sigortacılığımızın gelişmiş pazarlar düzeyine gelmesini sağlayabilecek en potansiyelli kanal olan Acenteler, yaşadıkları problemleri çözebilecek bir iş ortağına sahip olmak, pazarda denge oluşturmak, pazara yeni ürünler, yeni anlayışlar getirmek için Sigorta şirketi kurmaya karar vermişlerdir.

Acenteler birlikteliklerini, onlara daha iyi hizmet verebilen, ülkedeki sigorta potansiyelinin işlenebilmesi için güçlendirilmesi gereken birincil kanal olan Acente kanalına destek verecek bilgi ve donanımda kadro ve altyapı yatırımlarını yapacak bir iş ortağı var edebilmek için, ticarileştirme kararı almışlardır.

Bu karar çerçevesinde ANKA Grup Yatırım adında bir şirket kurmuş ve ANKA GRUP ise %100 sahibi olduğu AcnTURK Sigorta A.Ş’yi kurmuştur.

AcnTURK Sigorta’nın Sektörüne ve Türkiye Ekonomisine Katkısı

Acente kanalına yatırım, yerli ve milli yapılanma, müşteriye dönük yerel hizmet kaynaklarına yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Bu durum milli ekonomide daha fazla kaynak kalması anlamına gelmektedir.

Aksi durum, göreli olarak daha basit sistemlerle, minimum hizmet yatırımlarıyla müşterileri yığınlar halinde görüp yönetmek anlamına gelmekte ve böyle bir yapı milli ekonomi içinde kalan kaynak azalırken, müşteri mağduriyeti de orta vadede sistematik hale gelip kanıksanma riskini taşımaktadır.

Bu nedenle AcnTURK Sigorta temelde Milli ekonomi içinde daha fazla kaynak kalması ve bu kaynakların müşteri hizmetlerine yönlendirilmesi fikrine hizmet etmektedir.

Sermayedar yapısı itibari ile elde edilen karın da milli ekonomi içinde kalacağı aşikardır.

Ülkemizdeki işlenmemiş potansiyeli, sigortacılığa tek ürün ile temas etmiş müşterilere yeni ürünlerin satılması ya da butik ürün ve hizmetlerle yeni teminatların devreye alınması ile, bütün dünyada olduğu gibi Acente kanalı sigortacılığa kazandırabilir.

AcnTURK Dijital ve teknolojik satış imkanlarını kullanmak dahil, kaynaklarını Acente kanalı üzerinde yoğunlaştırarak ve işlenmemiş potansiyeli ortaya çıkarmayı ve poliçeye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

AcnTURK hayatımıza girmesi, Türk Sigorta sektöründe endüstri standartlarını değiştirecek, ürün, hizmet ve dağıtım kanalı yönetim çözümleri ile pazarda trafik sigortası fiyatlamasına sıkışmış sigortacılığın ve hizmet rehavetinin ortadan kaldırılması için önemli bir adım atılmış olacaktır.

  05454124848