Türk Nippon Gelişimini Sürdürüyor

 

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2017 yılında hedeflerini aşarak %57 oranında büyüdüklerini belirtti. 2017 yılında özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Pamukçu, yeni yılda da bu alanda aktif bir oyuncu olacaklarının sinyalini verdi.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2017 yılını değerlendirdi ve 2018 öngörülerini paylaştı. Genel olarak bakıldığında, sigortacılığın birçok sektörden bire bir etkilenen bir sektör olduğunu kaydeden Pamukçu, “Örnek vermek gerekirse; otomotiv, inşaat gibi sektörlerdeki büyüme sigortacılığı da olumlu etkilemekte, bu nedenle de birçok sektörün dinamikleri sigortacılar tarafından yakından izlenmektedir. Yeni yıla yönelik global beklentilere baktığımızda birçok farklı görüş mevcuttur. Fakat birçok kişinin yakından takip ettiği dünyaca ünlü The Economist dergisinin tahminlerinin önemli bir gösterge olabileceğini düşünüyorum. The Economist’e göre 2018’de savunma, bilgi teknolojileri ve turizm; ekonomik canlılığın en yüksek olacağı sektörler arasında gösterilmektedir” dedi.

Bu nedenle de sigortacılığın büyümesinin ülke büyümesine paralel olacağını öngören Pamukçu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Fakat hiç sigorta ile tanışmamış kişilerin, sigorta ile tanıştırılabilmesi mümkün olabilecek mi konusu önümüze çıkan en büyük belirsizliklerden biridir. Bu sebeple hep söylediğimiz gibi, sigorta bilinci arttıkça, bu bilince sahip olan tüketiciler, kendi ihtiyaç ve beklentileri ile paralel sigorta ürünlerini doğru şekilde seçerek, risklerini en sağlıklı şekilde teminat altına alabileceklerdir.”

“SİGORTACILIK YENİ YILDA GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEK”

Sigortacılığın yıllardır sergilediği performansla birlikte, hızla gelişen ekonomimize en büyük katma değeri sağlayan sektörlerden biri olduğunu düşünen Pamukçu, 2018 yılında da sektörün gelişimini hızlandırarak sürdüreceğini ifade etti.

Türk Nippon Sigorta olarak 2017 yılını hedeflerinin üzerinde tamamladıklarından bahseden Pamukçu, “Şirket olarak 2017 sonunda, 2016’nın aynı dönemine kıyasla %57 oranında büyüdük. 2018 yılında daha yüksek hedeflerle ve yüksek çalışma temposuyla yine hedeflerimizin üzerinde bir performans sergileyeceğimize olan inancım tamdır. Özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigortalarında oldukça aktif bir oyuncu olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Sağlık branşında, özellikle de tamamlayıcı sağlık ürünlerimiz sigortalılar tarafında yoğun talep görüyor. Oto dışı tüm branşlarda öne çıkan bir şirket olarak büyümede istikrara verdiğimiz önem doğrultusunda, 2018 yılında da aynı stratejiyle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ KOBİ VE SAĞLIK SİGORTALARI”

2017 yılında özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiklerini, 2018 yılında da aynı alanlarda aktif bir oyuncu olmaya devam edeceklerini dile getiren Pamukçu, “2018’de çapraz satış imkanlarını daha da artırarak sigortalı beklentilerine çözüm getirmeyi ve aynı zamanda üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Bunun yanında kampanyalarımızla ve değişik ürünlerle sahanın nabzını da tutarak, güçlü satış kanallarımız sayesinde verilen reflekse göre bir sonraki adımlarda izleyeceğimiz yolu daha da netleştireceğiz. Mevcut portföy dengemizi koruyarak, verimlilik ve müşteri odaklılık esaslı yaklaşımımızla kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Şirket olarak önceki yıllarda olduğu gibi, 2018 yılında da ürün çeşitliliğimizle hem sigortalı hem de acentelerimiz arasındaki farkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

“MOBİL TEKNOLOJİLER SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Sektörün yeni teknolojilere uyumunu da değerlendiren Pamukçu, “Yeni teknolojiler, değişen müşteri davranışları, yeni dağıtım modelleri ve gittikçe zorlaşan yerel, bölgesel ve küresel regülasyonlar sigorta sektörünü, diğer tüm sektörler gibi değişime zorlamaktadır. Bunun için de dijital kanalların ve dijital yol haritasının doğru stratejilerle belirlenmesi ve ana kurallar çerçevesinde ilerlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Belirlenen yeni kanallar ile entegre olabilen bir altyapı kullanmak sektör açısından kaçınılmaz bir gerçek haline geliyor. Artan akıllı telefon ve tablet kullanımı oranları mevcut platformların mobilden kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Mobil teknolojiler hayatımıza girdikçe, iş akışları buna bağlı olarak değişmektedir. Bu değişim mobil yapıları kullanmamızı zorunlu kılmaktadır” diye konuştu.

Mobil cihazların özelliklerinden faydalanılarak hizmetlerin artırılmasının, akıllı cihazlarla uyum sağlanmasının ve mobil kurgulara açık bir yapıya sahip olunmasının rakiplere karşı üstünlük sağladığını belirten Pamukçu, “Sektörde dijital dönüşümü yakalayamayan, güncel kalamayacak gibi görünmektedir. Bilgi teknolojileri ve iletişim alanının akıl almaz bir hızla ilerlediğini düşünürsek, 2018’in dijitalleşme anlamında yenilikçi yıllardan biri olacağını düşünmekteyim” dedi.

“FARKLI KAMPANYALARLA KALİTELİ HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

2017 yılında hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Pamukçu şunları söyledi: “2017 yılında bizim için önemli projelerden biri, Ekim 2017 itibarıyla sigortalılarımız için kasko ürününde başlatmış olduğumuz ‘Uçuran Kampanya’dır. Söz konusu kampanya ile 2017 yılını sigortalılarımız için fark yaratarak kapatmak istedik. Uçuran Kampanya, Türk Nippon Sigorta’dan kasko poliçesi satın alan tüm sigortalılarımızı ayrıcalıklı kılan özel bir projedir. Türk Nippon Sigorta olarak, 2018 yılında da sigortalılarımız için, güçlü satış kanallarımız sayesinde, farklı ve yeni kampanyalarla kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız bütün kampanya ve projelerle acentelerimizin satışlarını desteklemeyi, düzenlediğimiz kampanyalarla her zaman acentelerimizin motivasyonunu artırmayı ve beraber ek kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz.”

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI EN ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARDAN BİRİ”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında değerlendirmelerde de bulunan Pamukçu, şunları söyledi: “Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı ilk yasal düzenleme olduğundan ve çok sayıda yenilik ve değişiklik gerektiren hüküm içerdiğinden, bir uyum süreci de öngörmüştür. Şu an hepimiz bu uyum sürecinin içerisindeyiz. Sektördeki birçok şirkette, gerek web sitelerinde, gerek call center ve müşteri hizmetleri tarafında, gerekse müşteri ile iletişime geçilebilen her türlü mecrada KVKK ile ilgili tüm sebep-sonuç ilişkileri gözden geçirilerek gerekli uyarı metinlerinin ve bilgilendirme anonslarının entegrasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca sektörde kullanılan tüm sigortacılık sistemlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’yla çizilen çerçeveye uyumlu hale getirilmesi için herkes gerekli çalışmaları yapmaktadır. Türk Nippon Sigorta olarak, toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin / müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi şirket olarak en çok önem verdiğimiz ve hassasiyet gösterdiğimiz konulardan bir tanesidir.”

  05454124848