Tarsim Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu Tarım Sigortalarını Değerlendirdi

 

Tarım sigortalarını değerlendiren TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, “Büyüme potansiyeline bağlı olarak, önümüzdeki dönemlerde daha fazla acentenin tarım sigortası poliçesi düzenlemesini arzu ediyoruz” dedi.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, son dönemde hızlı bir şekilde büyümeye devam eden TARSİM’in amacını, faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendirdi. TARSİM’in misyonunun, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini kesintiye uğramaksızın devam ettirebilmelerini mümkün kılmak olduğunu söyleyen Satoğlu, “2018 yılında da bu yönde çalışmalar yapmaya, sistemi geliştirmeye, daha çok üreticiye ulaşmaya, üzücü durumlar yaşanmadan sigortanın zamanında yapılması için bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

2017 yılını tarım sigortaları açısından değerlendirebilir misiniz?

Geçtiğimiz yıl TARSİM için çok önemliydi. 2017 yılında İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasını buğday ürününde uygulamaya aldık. Bu aslında TARSİM için bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu şekilde Çoklu Risk Sigortasından Verim Sigortasına geçiş için ilk adım atılmış oldu. Yine 2017 yılı, TARSİM adına hem poliçe, hem de prim üretiminde ciddi büyümelerin yaşandığı bir yıldı. Baktığımızda, prim üretiminde %25’in üzerinde, poliçe adedinde ise %11 civarında bir artış söz konusu.

Bizim için Sistem’in büyüdüğüne ilişkin en önemli kriterlerden birisi de sigortalı alan büyüklüğü. Sigortalı alan büyüklüğü bir önceki yıla göre 21,2 milyon dekardan 23 milyon dekara ulaşarak, %10’luk artış gösterdi. Poliçe üretimi 1.6 milyon adede ulaştı, sigortalanan varlıkların bedeli 30 milyar TL oldu. Yine sigortalanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarında da dikkate değer bir artış söz konusu. Sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi %50 oranında artış ile 2.5 milyona ulaştı.

TARSİM olarak teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz ve iş süreçlerimizde teknolojinin ve dijitalleşmenin sunduğu tüm imkanlara yer veriyoruz. 2017 yılında da bu yatırımlarımıza devam ettik ve altyapımızı tamamen değiştirdik. Aynı zamanda teknolojik imkanlardan yararlanacağımız çözümler üzerinde çalışmalar yapıldı.

Yurtdışı temaslarımız da yoğun bir şekilde devam etti. Birçok ülkeden davetler aldık ve Sistem’i bu ülkelere giderek anlatma fırsatı bulduk. Afrika ülkelerinden Uzak Doğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı ziyaret ettik. 2018 yılında da bu temasların aynı tempo ile devam etmesini amaçlıyoruz.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, 2017 yılının TARSİM için olumlu geçtiğini ifade edebiliriz. Yılı, yaşanan hasarlar açısından değerlendirdiğimizde, doğal afetlerin beklenmeyen şiddette ve sıklıkta yaygın bir coğrafyada yaşandığına şahit olduk. Hasarların nedenlerine baktığımızda dolu, don ve fırtınanın ön planda olduğunu gördük. Üreticilerimizden 300 bin adedin üzerinde ihbar aldık ve yapılan değerlendirmeler neticesinde üreticilerimize 850 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik.

2018 yılı ile ilgili beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

İçinde bulunduğumuz yılın TARSİM açısından önemli olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz için çok sayıda yenilik uygulamaya alındı. Geçtiğimiz yıl üreticilerimizin hizmetine sunulan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına, bu yıl buğdayın yanı sıra yeni ürünler ilave edildi. Aynı zamanda Hayvan Hayat Sigortaları tarafında yeni hastalıklar teminat kapsamına alındı. Bu uygulama ile Hayvan Hayat Sigortalarında geçtiğimiz yıl elde edilen başarılı sonuçların, bu yıl da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Yine bu yıl genç çiftçilerimize ve kadın çiftçilerimize yönelik indirimlerimiz söz konusu. Bunun da tarım sigortalarının gelişimine ivme kazandıracağını düşünüyoruz.

2018 hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir yıl. Bu sadece üretim hedefi değil. Tabii ki belli bir üretim ve poliçe hedefimiz var. Ancak şunu unutmamak gerekiyor; TARSİM kâr amacıyla hareket eden, ticari bir kurum değil. TARSİM’in misyonu tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek ve böylece üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini kesintiye uğramaksızın devam ettirebilmelerini mümkün kılmak. Amacımız ve misyonumuz bu. 2018 yılında bu yönde çalışmalar yapmaya, Sistem’i geliştirmeye, daha çok üreticiye ulaşmaya, üzücü durumlar yaşanmadan sigortanın zamanında yapılması için bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kısacası üreticimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Bununla birlikte TARSİM’in yıllar itibarıyla istikrarlı bir şekilde büyümesine ve daha da büyüme potansiyeline bağlı olarak, önümüzdeki dönemlerde daha fazla acentenin tarım sigortası poliçesi düzenlemesini arzu ediyoruz. TARSİM’in hem Devlet destekli bir yapısının olması hem de doğal afetlerin ve risklerin tarımsal faaliyetleri giderek daha çok olumsuz şekilde etkilemesi, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisini giderek arttırıyor. Sistem, bu büyüme potansiyeli itibarıyla acenteler açısından gelir sağlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmeli. Acenteler, üreticilere tarım sigortası alanında hizmet sunmaya başladıklarında, müşteri portföylerini genişletmiş olacaklar.

Eklemek istediğiniz bir konu var mı?

2018 yılı umarım ülkemizdeki tüm üreticilerimiz için bol bereketli ve hasarsız bir yıl olur. Ancak yine de üreticilerimize tarım sigortalarını yaptırmaları, önlemlerini almaları ve işlerini şansa bırakmamaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum.

Tabii burada, Sistem’de yer alan ve tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine de büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizmek isterim.

Üretici ile bire bir iletişimde olan acentelerin, bağlı oldukları şirketleri ile birlikte TARSİM’i de temsil ettiklerini unutmaması gerekiyor. Bu nedenle üreticilerimize acenteler tarafından tarım sigortasının öneminin anlatılması, uygulama ve teminatlar hakkında detaylı bilgi verilmesi, üreticilere bilgilendirme formlarını, poliçelerini, genel şartlar, tarife ve talimatlardan oluşan belgelerini eksiksiz teslim etmeleri çok önemli. Yine üreticilerimizin hem TARSİM’e hem de acentelerine olan bağlılığını sürekli kılmak ve aynı zamanda memnuniyet düzeylerini artırmak amacıyla poliçe düzenleme işlemlerinin ardından da hizmet sunulmaya devam edilmesi şart.

Sonuçta, Sistem’e katılımın artması, tarım sigortalarının ülke genelinde yaygınlaşması ve TARSİM’in gelecekte çok daha iyi noktalara taşınabilmesinde acentelerin katkısı son derece önemli.

  05454124848