Sigorta ve Reasürans Brokeri Devi Aon 2018 Yılı Risk Haritası

Sigorta ve reasürans brokeri devi Aon, 2018 yılı "Terörizmi ve Siyasi Şiddet Haritası"nı yayınlandı.

Aon’un son "Terörizmi ve Siyasi Şiddet Haritası"na göre büyük güçleri de içeren devletlerarası çatışmanın olasılığı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek noktada yer alıyor. Büyüyen jeopolitik rekabet ve uluslararası diplomaside zayıf liderlik, 2017 yılında silahlı çatışma risklerinin artmasına katkıda bulundu.

Raporda, 2017 yılında Batı ülkelerindeki 204 adet terörist saldırıları 2016'daki 96 adet saldırının iki katına çıktı. DAEŞ'ten gelen küresel tehdit bir ölçüde azalmış gibi görünse de, uluslararası terörizm için uluslararası olarak bir dizi savaş alanı insansız olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Özellikle turizm sektörü, artan terörizmden kaynaklanan riskleri yönetmek zorunda kalıyor. Sektör, bazı terör örgütleri için oldukça cazip bir hedef durumunda. 2017 yılında, oteller ve tatil köyleri, gece kulüpleri, sivil havacılık ve ziyaretçi cazibe merkezleri gibi turizm sektörünün kritik bileşenleri olan ticari sektörleri doğrudan hedef alan dünya çapında en az 35 saldırı oldu. Buna ek olarak, 2017 yılında 11 ülkede politik risk artışını, iklim değişikliği ve emtia şoklarının mali durumları zayıflattığını, bunun da halen emtia şokundan kurtulmak için mücadele etmekte ve artan siyasi şiddet ve tedarik zinciri bozulmalarını şiddetlendirmekte zorlandığını gözlemlendi.

Aon istihbarat & analiz başkanı Henry Wilkinson, “Aon Terörizmi ve Siyasi Şiddet Haritası 2018, özellikle Batı'daki terörist ve aşırılıkçı tehditler kadar, uzun vadeli siyasi şiddet risklerini artırırken devletler arası gerilimlere işaret ediyor. Çoğu bölgedeki devlet dışı aktörlerin uzun süredir devam eden politik şiddet kaygısı olması, jeopolitik risklere doğru kaymaktadır. Böylesine huzursuz bir ortamda, işletmelerin, dünya çapında kriz ve risk yönetim programlarına yatırım yapmaları, istihbarat önderliğindeki, öngördüğü ve hızlı değişime uyum sağlamaları zorunludur. ” dedi.

  05454124848