Sigorta şirketleri krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmayı hedefliyor

COVID-19 pandemisinin ardından yaşanacak rekabet ortamında sigorta şirketlerinin krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmaları için temel stratejiler olacak.

Sigorta şirketlerinin stratejileri, COVID-19 salgınının atlatılmasıyla birlikte kriz sonrasındaki rekabet ortamına, bunun şirketlerine olan etkilerine ve kendilerini bu süreçte nasıl bir adım öne çıkarabileceklerine odaklanacak. PwC’nin sigorta sektörüne yönelik hazırladığı COVID-19’un ötesi: Kriz sonrası dünya için beş temel stratejik öncelik raporunda sigorta şirketlerinin krizle mücadeleden daha güçlü ve dayanıklı çıkmaları için temel stratejiler ele alınıyor.

COVID-19 krizi, rekabetçi stratejilerin önemini daha da vurguladı. Sigorta şirketlerinin ürünleri ve krizle mücadele yöntemi ne olursa olsun, krizden eskisinden daha güçlü şekilde çıkmaları için beş önemli stratejik öncelik bulunuyor:

  1. Maliyet yapısını yeniden düzenlemek ve verimliliği artırmak
  2. Dijital dönüşümü hızlandırmak
  3. Yeni gelir kaynakları yaratmak
  4. İş gücünü yeni dünyaya hazırlamak
  5. Sermaye verimliliğini güçlendirmek

PwC Türkiye Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri Talar Gül sigorta sektörüne yönelik bu çalışmayı şöyle değerlendirdi: “Bu öncelikler her sağlam stratejinin halihazırda içinde barındırması gereken temel kavramlar. Ancak krizle mücadele, rekabetle ilgili bu zorunlulukların aciliyetini daha da artırdı ve hangi aksiyonların alınması, hangi fırsatlara odaklanılması gerektiğini tekrar gözler önüne serdi.”

Talar Gül sigorta şirketlerinin kriz sonrası için izleyeceği adımları özetledi: “Sigorta şirketlerinin ilk odağı operasyonel konular olabilir: Şirketinizi yeni dengelerde faaliyet göstermeye nasıl sağlıklı hazırlayabilirsiniz? Sonraki adım ise, krizin orta ve uzun vadeli etkilerini tespit edip, alınacak stratejik aksiyonları belirlemek olacak. Raporumuzda derinlemesine ele aldığımız beş stratejik önceliğin bu adımları atmak için sağlam bir başlangıç noktası olduğuna inanıyoruz.”

  05454124848