Sağlık ve sigorta birlikte büyüyecek

NART Risk Managament Forum 2020’de, “sağlık” mercek altına alındı. ‘Sağlık Hizmet Sunucularında Risk Yönetimi’ başlığı ile düzenlenen forumda, konuşmacılar artan risklere karşı sigorta ve sağlık sektörünün birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Sigorta sektörü ile sağlık hizmet sunucularının uyumlu çalışması ile özel sağlık sigortaları daha da geniş kitlelere ulaşacaktır” diyen sektöre temsilcilerine göre sigorta sektörü sağlık alanında önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere gebe.

Sigorta sektörünün, özel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan önemli ve göz ardı edilmeyecek bir iş ortağı olduğunu belirten NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, Covid-19 sonrası ortaya çıkan yeni düzende, bilinçli ve online tüketici profilini, mobil sağlık uygulamalarını, tıp cihazlarındaki teknolojik değişimi, evde bakımı, kamu özel iş ortaklıklarındaki outsourcing hizmetlerin öneminin arttığını belirtti.

Sigorta ve sağlık sektörü uyumlu çalışmalı

Forum'da konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortasının geniş kitlelere ulaştırılması büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye Sigortalar Birliği verilerine göre özel sağlık sigortalı sayısının 1.7 milyon, tamamlayıcı sağlık sigortası sayısının ise 2 milyon kişi civarında olduğunu kaydeden Benli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "COVID-19 pandemi sürecinin pek çok olumsuzluğuna karşın toplumda genel bilincinin artmasına paralel; özel sağlık sigortalarına olan ilginin de artması sevindiricidir. Sigorta sektörü ile sağlık hizmet sunucularının uyumlu çalışması sayesinde özel sağlık sigortaları daha da geniş kitlelere ulaşacaktır. Sigortalıların hizmet seviyesi yükselirken; sağlık hizmet sunucularının kapasite kullanımı, sürdürülebilirlik ve tahsilat gibi çeşitli riskleri bertaraf edecektir" diye konuştu.

Parametrik sigortalar büyüyecek

NART Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Denise Nart ise, konuşmasında özellikle gelişen ve zorlaşan koşullara paralel olarak rekabet kurallarına da ayak uydurmak gerektiğine dikkat çekti. Nart, bu dönemde özellikle yaşanacak iş durmalarına karşı iş durması ve kar kaybı sigortaları hakkında da bilgi verdi. Bunun yanında iş durması sigortasının Covid 19'da tüm dünyada işlemediğini belirterek, "Çünkü bu sigortaların çalışması için fiziksel bir hasar olması gerekiyor. Oysa bu konuda başka sigorta çözümleri de var. Biz NART olarak bu dönemde parametrik sigorta ürünlerini pazara sunmaya başladık. Bu sigortalarda fiziki hasar aramayan sigortalar. Yurtdışında da parametrik sigorta talepleri çok arttı. Salgın hastalıklara karşı farkındalık arttı. Bu da sektör için önümüzdeki dönemde yeni bir pazar haline gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

  05454124848