PASAD Yeni Dönem Hedeflerini Açıkladı

 

ASİAD, AVSAD ve SAB ile birlikte kurdukları Meslek İçin Elele Platformu ile İTO Sigortacılık Meslek Komitesi seçimini kazanıp, aday gösterdikleri eski ASİAD Başkanı Hüseyin Duru‘yu Meslek Komitesi'nin başkanı yapan PASAD'dan yeni dönemde yapmayı hedefledikleri işlerle ilgili açıklama geldi. 10 madde halinde hedeflerin sıralandığı açıklamada özellikle "Yasa dışı sigortacılık yapan her türlü yapıya karşı etkili bir şekilde mücadele etmek" ve "Acenteyi temsil eden dernekler bölünmüş, dağınık ve güçsüz yapılar halindedir. Bu yapıları İstanbul’da yaptığımız gibi birleştirerek SAİK kurumunun altında çalışacak geniş katılımlı güçlü bir meslek örgütü kurmak" gibi hedefler dikkati çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralarında Sigortacılık Meslek Komitesi’nin de yer aldığı tüm meslek komiteleri 9 Nisan Pazartesi günü seçime gitti. Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan Sigortacılık Meslek Komitesi seçimlerinde 3 aday yarıştı. Eski ASİAD Başkanı Hüseyin Duru‘yu aday gösteren ASİAD, AVSAD, SAB ve PASAD’ın kurduğu Meslek İçin Elele Platformu, 520 oy alarak seçimi kazandı.

Seçimi kazanan derneklerden biri olan Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği (PASAD) İTO Sigortacılık Meslek Komitesi seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. “Artık tüm meslektaşlarımızla tek yürek tek ses olup sorunlarımızı çözme zamanıdır. Çözümlerin önündeki en büyük engelin acentelerin birlik olmaması olduğunun bilincindeyiz” ifadesinin kullanıldığı açıklamada bunu başarmak için hedeflenen çalışmalardan bahsedildi.

10 maddeyle listelenen hedeflerin de yer aldığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

Değerli meslektaşlarımız,

İTO meslek komitesi seçimleri tamamlandı. MESLEK İÇİN ELELE POLATFORMU olarak 520 oy alarak seçimi kazandık. Tüm meslektaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz. Sonucun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, seçime katılan ACENTELERİN SESİ ve SAAD gruplarını da centilmence mücadeleleri nedeniyle kutluyoruz.

Seçimin kazananı acenteler olmuştur. Artık tüm meslektaşlarımızla tek yürek tek ses olup sorunlarımızı çözme zamanıdır. Çözümlerin önündeki en büyük engelin acentelerin birlik olmaması olduğunun bilincindeyiz. Amacımız sektör üretimine paralel olarak acente gelirlerini arttırmak acentelerin güçlü ve güvenilir yapılar haline gelmesini sağlamaktır.

Bunu gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapmayı hedeflemekteyiz;

  • Ülkemizdeki sigorta havuzu halen 44 milyar TL civarındadır. Hâlbuki potansiyelimiz bu rakamın 10 katından daha fazladır. Sektörü ülkenin tüm potansiyelini değerlendirebilecek hale getirmek için tüm paydaşlarla bilimsel çalışmalar yapmak,
  • Acente komisyonlarının dolayısıyla gelirlerinin düşmesinin ana sebebi, acentelerin güçlü bir mesleki örgütü olmaması ve haklarının etkin bir biçimde korunamamasıdır. Acenteyi temsil eden dernekler bölünmüş, dağınık ve güçsüz yapılar halindedir. Bu yapıları İstanbul’da yaptığımız gibi birleştirerek SAİK kurumunun altında çalışacak geniş katılımlı güçlü bir meslek örgütü kurmak,
  • Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde çalışan sigorta acenteleri arasında hiçbir ayrım yapmaksızın tüm acentelerin daha rahat ve daha geniş alanlarda çalışmalarını sağlamak,
  • Yasa dışı sigortacılık yapan her türlü yapıya karşı etkili bir şekilde mücadele etmek,
  • Acentelerin diğer satış kanalları karşısında rekabet gücünü arttırmak için acenteleri maddi açıdan olduğu kadar bilgi, teknoloji, donanım ve yazılım yönünden geliştirmek,
  • Acentelerin gelişimi için İTO bünyesinde mesleki genel eğitimler, branş eğitimleri, pazarlama eğitimleri düzenlemek, eksperler, sigorta şirketli yetkilileri, SBM, SEGEM gibi sektör paydaşlarıyla acenteleri çeşitli çalıştay ve toplantılarda buluşturarak, eksiklerin giderilmesini ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak,
  • Yapılan her türlü haksızlığa sesimizi yükselterek gücümüzün yettiğince haksızlıkları önlemeye çalışmak ve bunun için etkili bir komisyon oluşturmak,
  • Son zamanlarda hep birlikte dile getirdiğimiz iptal komisyonlarının müşteriye iade edilmesini engellemek. Komisyonun İade edilmesi yasa gereği olduğu için iptal sırasında komisyon tutarı kadar bir iptal ücretinin tahakkuk ettirilerek bu rakamın acenteye ödenmesini sağlamak,
  • Haksız acentelik fesihlerinin önüne geçmek için bir komisyon oluşturmak ve fesihlerin bu komisyon gözetiminde adil olarak yapılmasını sağlamak,
  • Sigorta acenteliğini geleceğe ümitle bakan bir meslek haline getirmek,

Meslektaşlarımıza saygıyla sunarız
PASAD YÖNETİM KURULU

  05454124848