Pandeminin etkileri Mayıs Ayı sonuçlarına daha net yansıdı

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının tüm hayatımızı etkilediği gibi tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle iş yapış şekillerini de aynı oranda etkilediğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk sigorta sektörünün büyüme performansı ve branş bazındaki prim artışları ile ilgili şunları söyledi: “Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme hızı %4 olarak gerçekleşmiş olup, sektörün hayat dışı branşlarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla toplam nominalde %11’lik bir büyüme kat ettiği gözlemlendi. Sektörde hayat dışı branşlar incelendiğinde COVID-19’un en büyük etkisinin kasko başta olmak üzere oto sigortalarına yansıdığı dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Mayıs ayları arasındaki dönemde nominal olarak %0.09 daralan kara araçları branşındaki reel daralma %10 olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk 5 ayında %2 büyüyen kara araçları sorumluluk branşının prim üretimindeki reel düşüş %8’leri buldu. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci seyahat sağlık branşını da olumsuz yönde etkiledi. İlgili branşta sektör genelinde geçen yıla kıyasla nominal olarak %52’lik bir küçülme görüldü.”

‘ZORLUKLARA RAĞMEN İYİ BİR YOL KATETTİK’

Türk Nippon Sigorta özelinde de değerlendirmelerde bulunan Baturalp Pamukçu, “Şirketimiz 2020 Mayıs sonu itibarıyla, 335 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirerek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %10’luk bir büyüme gerçekleştirdi. 2020 Mayıs sonu şirket üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, içinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen yangın ve doğal afetler branşında %30’luk, genel zararlar branşında %69’luk ve kara araçları sorumluluk branşında %18’lik bir büyüme kat ettiği görülüyor. Bu sonuç, pandemi sürecinde yaşanan tüm zorluklara rağmen şirketimizin iyi bir yol katettiğinin en önemli göstergelerinden biri” şeklinde konuştu. Pamukçu, acenteler ile ilgili de şu yorumlarda bulundu: “Türk Nippon Sigorta olarak, sigorta sektörünün büyümesinde en büyük katkıyı sağlayan acentelerimizi bu dönemde, mevcut iş süreçlerini kolaylaştırarak, destek paketlerimizin sürelerini uzatarak ve ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olarak desteklemeye devam edeceğiz.”

‘PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜME YAŞANDI’

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik olarak olumsuz etkileri neredeyse tüm sektörlere yansıdı. Salgının sigorta sektörüne olan etkileri ise Mayıs sonu rakamlarında ortaya çıktı. Enflasyondan arındırıldığında sigorta sektöründeki reel büyüme hızı %4 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2020’nin ilk 5 ayında toplam nominalde %11 oranında bir büyüme görüldü. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk sigorta sektörünün bu zor ekonomik ortamda büyüme göstermesinin yanı sıra şirket olarak da prim üretimlerinde artış yaşadıklarını aktardı. Şirket olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2020 yılının ilk 5 aylık döneminde %10’luk bir büyüme yaşadıklarını aktaran Pamukçu, branş bazındaki büyüme oranlarını da paylaştı. Genel zararlar branşında %69, yangın ve doğal afetler branşında %30, kara araçları sorumluluk branşında ise toplam %18 oranında bir büyüme katettiklerini aktaran Pamukçu, 2020 Mayıs sonu itibarıyla şirket olarak 335 milyon lira prim üretimini geçtiklerini aktardı.

  05454124848