Kefalet Sigortasının Tabana Yayılması İçin Yeni Adımlar Gerekiyor

 

Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Atınç Yılmaz, kefalet sigortasında senetlerinin kamu ihalelerinde teminat kabul edilmesini çok önemli olduğunu vurgulayarak "Ancak bu sigortanın tabana yayılması için yeni adımlar da gerekiyor. Kefalet sigortası, örneğin KDV alacaklarına konu işlerde ya da gümrük işlemleri sırasında istenen teminat mektuplarının yerine de geçebilmeli. Bu tür alanlarda da adım atılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek artık şirketlerin kamu ihalelerine teminat verirken opsiyonunun sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacağını, kefalet sigortası da yaptırabileceğini açıklamıştı. Açıklamanın sonrasında torba yasaya giren bu değişiklikle beraber şirketlerin ihalelere girerken banka kredi limitlerini azaltmadan kefalet sigortasını kullanabilmeleri, sigorta sektörünün yeni bir enstrüman ve yeni bir fonksiyon kazanması hedefleniyor. Özellikle ABD ve Avrupa gibi gelişmiş sigorta pazarlarında banka teminat mektuplarından daha sık şekilde kullanılan kefalet sigortasının ülkemizde ne derece alıcı bulacağı merak konusu.

ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin %82,5’ini aldıklarını açıklayan Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Atınç Yılmaz, konuyla ilgili yapılan basın toplantısında kefalet sigortasına değindi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, kefalet sigortasında senetlerinin kamu ihalelerinde teminat kabul edilmesiyle ilgili atılan yeni adımın çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ancak bu sigortanın tabana yayılması için yeni adımlar da gerekiyor. Kefalet sigortası, örneğin KDV alacaklarına konu işlerde ya da gümrük işlemleri sırasında istenen teminat mektuplarının yerine de geçebilmeli. Bu tür alanlarda da adım atılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kefalet sigortası nedir?

Torba Yasa’nın 66 ve 67’nci maddeleri ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 ve 34’üncü maddelerinde değişiklikler yapılarak, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kabul edilmesine imkan sağlanıyor.

İlgili madde ve gerekçeleri şöyle:

“MADDE 66- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesine “Çerçeve anlaşma” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Teminat mektubu” tanımı eklenmiştir.

“Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,”

GEREKÇESİ : Madde ile, Hazine Müsteşarlığı tarafından genel şartları hazırlanan kefalet sigortasının banka teminat mektuplarına alternatif sigortacılık ürünü olması nedeniyle4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesine, teminat mektupları tanımı eklenerek, kefalet sigortalarının da teminat mektubu gibi işlem görmesi amaçlanmaktadır.”

“MADDE 67- 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teminat mektupları.”

GEREKÇESİ : 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. Maddesine eklenen teminat mektubu tanımı bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini kapsayacak şekilde düzenlendiğinden, madde ile anılan Kanunun 34. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de gerekli değişiklik yapılmaktadır.”

  05454124848