Katılım Sigortacılığında İlerleyiş Devam Ediyor

Katılım sigortacılığında 2018’in ilk iki ayında 229 milyon 428 bin liralık prim üretildi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yılın ilk 2 ayına yönelik katılım sigortacılığı verilerini açıkladı. Katılım sigortacılığında 2018’in ilk iki ayında 229 milyon 428 bin liralık prim üretildi. TSB verilerine göre, katılım sigortacılığında pazarın %96’sını hayat dışı branşlarından elde edilen primler oluştururken %4’ünü oluşturan hayat branşlarında 9 milyon 265 bin lira prim üretildi. 8 şirketin yer aldığı pazarın %65’ini elinde bulunduran Neova Sigorta, 148 milyon 606 bin lira prim üretti. Neova Sigorta ile birlikte Doğa Sigorta 41 milyon 863 bin lira, Bereket Sigorta 27 milyon 101 bin lira ve Katılım Emeklilik 27 milyon 101 bin lira prim üreterek milyon mertebesinde prim üreten dört şirket oldu. Bu üç şirketi, kamu şirketleri takip etti. Ziraat Sigorta 1 milyon 578 bin lira, Vakıf Emeklilik ve Hayat 1 milyon 104 bin lira, Ziraat Hayat ve Emeklilik 596 bin lira, Bereket Emeklilik ve Hayat ise 26 bin lira prim üretti.

Katılım sigortacılığında üretimin branşlara göre dağılımına bakıldığında ise 109 milyon lira prim üretilen trafik, pazarın %50’sini; 31 milyon lira prim üretilen kasko, pazarın %14’ünü; 26 milyon lira prim üretilen yangın ve doğal afetler sigortaları, pazarın %12’sini oluşturdu. 

  05454124848