Hasar Fazlasına Destek Sağlanacak

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar prim oranı yüzde 150'yi aşan kısmına hasar fazlası desteği sağlanacak.

Tarım Sigortaları Havuzuna İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası İle İlgili olarak devlet tarafından taahhüt edilecek hasar fazlası desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2018 -31 Aralık 2018 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında hasar prim oranının yüzde 150'yi aşan kısmı için hasar fazlası desteği taahhüt edildi. Kararda, söz konusu desteğin ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden TARSİM'e aktarılacağı ifade edildi.

  05454124848