Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Yeni Teminatlar Belli Oldu

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yayımlandı. Buna göre, yıllık 5 milyon ton ve üzeri üretim ve yük elleçleme kapasitesi olan bir tesinin yol açabileceği maddi zarar temizleme masrafları, atıkların taşınması ve bertarafının asgari teminatı 8 milyon TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin 25 Nisan 2018 tarihli sayısında yayınlanan tebliğ ile "Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat"ları belirlendi. 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında yeni teminat tutarları belirlendi.

Tebliğ ile üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesinin belirlenmesinde tesisin sigorta konusu faaliyeti ile ilgili üretim, işlem veya yük elleçleme kapasitesi esas alınacak.

Primlerin belirlenmesi ise, sigortalanacak tesisin faaliyet konusu, yıllık işlem, üretim veya yük elleçleme kapasitesi, konumu, mevcut güvenlik önlemleri, varsa risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları ile benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ve bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak sigorta şirketince serbestçe belirlenecek.

Sigorta yaptırma yükümlülüğü de söz konusu sigortayı yaptıracak işletmeler; rafineriler, petrol ve petrol ürünlerinin yükleme veya boşaltımının yapıldığı limanlar ve istasyonlar, dolum tesisleri, depolama tesisleri, gaz terminalleri, enerji santralleri, endüstriyel üretim tesisleri, yükleme veya boşaltma yapılan limanlar ve iskeleler, terminaller, tersaneler, gemi söküm tesisleri, gemi inşa ve onarımının yapıldığı diğer tesisler ile farklı adlarda olsa bile aynı veya benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve 5312 sayılı Kanun kapsamına giren kıyı tesisleri olduğu ve yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması gerektiğinin altı çizildi.

Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tarife ve talimatın 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı olduğuna da dikkat çekildi.

Tebliğ yayımı tarihi olan 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Tebliğe ve yeni teminat tutarlarına ulaşmak için: 

https://www.tsb.org.tr/K%C4%B1y%C4%B1TesisleriDenizKirlili%C4%9FiZorunluMaliSorumlulukSigortas%C4%B1TarifeveTalimatTebli%C4%9Fi.aspx?pageID=409&nID=11708&NewsCatID=%20331 

  05454124848