Beyrut patlamasındaki hasarların ödemelerinde gecikme tartışma yaratıyor

Sigortacıların, patlamanın nedenini belirten resmi bir raporun henüz yayınlanmadığı gerekçesiyle 4 Ağustos’daki Beyrut patlamasında meydana gelen hasarlar için tazminat ödemeyi reddetmeleri ülkede tartışma yaratıyor.

Sigorta şirketleri, olaydan sadece saatler sonra sigorta şirketlerinden hasarların kapsamını değerlendirmeye başlamalarını ve tazminat ödemeye başlamalarının istenmesine rağmen, resmi rapor yayınlanmadan önce herhangi bir tazminat ödemeyi reddediyorlar. Sigortacılar, Beyrut Limanı patlamasının doğrudan veya dolaylı olarak yol açtığı hasarların ödenmesinin, patlamanın sınıflandırılmasına ve patlamanın sigorta poliçesi kapsamındaki olaylar listesine girip girmediğine bağlı olduğunu söylüyorlar.

Ülkenin yayın organlarından An-Anahar’da yer alan habere göre, bir sigorta sektörü kaynağı, prensipte, “sigorta şirketleri, tazminat ödemekten kaçınmak için resmi soruşturmaların henüz tamamlanmadığı bahanesini kullanma hakkına sahip değildir, çünkü resmi makamlar tarafından düzenlenen rapor, onlar için mevcut kanıt” ifadelerine yer verdi.

Tersine, sigorta şirketleri, mevcut koşullar altında bu tür bir raporun kendilerine sunulan tek kanıt aracı olduğunu kanıtlarlarsa, patlamanın nedenlerine ilişkin resmi bir raporun yayınlanmamasına güvenme hakkına sahip ve tazminat ödemekten kaçınma hakkına sahip. Öte yandan büyük patlamadan kaynaklanan hasarlarla ilgili olarak yapılan sigorta talepleri Eylül ayı başlarında 2 milyar doları buldu.

  05454124848