Allianz Türkiye Sürdürülebilirlikte Sözlerini Tutup Projeleri Hayata Geçirdi

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, “Sürdürülebilirlikte sözümüzü tuttuk, projeleri hayata geçirdik” dedi.

Sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini ve stratejisini oluşturduklarını 2016 sonunda açıklayan Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, bir yıl boyunca hayata geçirdikleri projeleri İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Allianz Türkiye’nin sürdürülebilirlik stratejisinin iki önemli ayağı olan “önleyici çözümler” ile “girişimcilik ve inovasyon” temellerinde tüm 2017 hedeflerini yerine getirdiklerini belirten Coqui “En büyük gururumuz daha iyi bir çevre, daha iyi bireyler, kurumlar ve toplum yaratılmasına katkı sağlamaya dair verdiğimiz sözümüzü tutabilmiş olmamız. Sürdürülebilirlik çevrelerinde bile iddialı bulunan ‘her yıl 3 yeni sürdürülebilir çözümü hayata geçirme’ hedefinin yerine getirilmesi adına çalışan tüm ürün, çözüm sorumlularımız ve sürdürülebilirlik komitemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mamografi oranı yüzde 8’den yüzde 54’e çıktı

Allianz Türkiye, önleyici çözümler kapsamında “iyi bireyler” adına attıkları adımla, meme kanseriyle mücadelede “erken tanı hayat kurtarır” mottosuyla kadın sağlık sigortalılarına, teminat kapsamındaki mamografi haklarını hatırlatıyor. 40 yaş üstü kadın sağlık sigortalılarının 115 bininin 40 bin 500’üne ulaştıklarını söyleyen Coqui, belirlenen kontrol grubundaki mamografi oranının da yüzde 8’den yüzde 54’e çıktığını belirtti. Ayrıca şimdiye kadar aranan sigortalıların yaklaşık yüzde 30’unun kendi kendine meme muayenesi konusunda ek bilgi talebinde bulunduğu da kaydedildi.

Elektrikli otomobillere özel kasko indirimi

İkinci sürdürülebilir çözümde “iyi çevre” hedefiyle adım atan Allianz Türkiye, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birinin fosil yakıt kullanımı olmasından yola çıkarak elektrikli otomobillere kasko avantajı sağlanması çözümünü devreye aldı. Allianz Türkiye, elektrikli otomobillerin kullanımını teşvik etmek amacıyla, özel araç kategorisinde değerlendirilen yüzde 100 elektrikli otomobillerin kasko net primlerinde yüzde 20’ye varan indirim sağlıyor.

Güneş santrallerine performans garantisi Allianz’dan

Allianz Türkiye geliştirdiği bir başka çevre çözümüyle güneş enerjisi santrallerinde herhangi bir fiziksel hasardan bağımsız, olumsuz hava koşulları nedeniyle güneş ışınlarının düşük seviyede kullanılabilmesi sonucu oluşan kâr kayıplarını teminat altına alan bir ürün de çıkarıyor.

Coqui: ‘Çevresel ayak izimizi daha da küçülteceğiz’

Allianz Türkiye 2017 hedefleri çerçevesinde Türkiye sigorta sektörünün ilk Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) tabanlı sürdürülebilirlik raporunu yayımladıklarını belirten Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui “Sürdürülebilirlik adına sadece projeler yapmıyor, iş yapış şekillerimizin sürdürülebilir olabilmesi için iş süreçlerimize dair adımlar atıyoruz. GRI gibi uluslararası raporlarla her yıl ilerlememizi kayıt altına alıyor, şirket içinde çevresel konulardan yönetişim alanlarına, kadın-erkek eşitliğine kadar pek çok önemli göstergeyi ölçüm paneliyle takip ediyoruz” dedi.

Allianz Türkiye 2017 yılında 2016’ya oranla yüzde 20 daha az elektrik, yüzde 6,3 daha az su ve kişi başına yüzde 7 daha az kağıt tüketti. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yüzde 26 artıran Allianz, yıllık 108 bin adet pet şişe kullanımını elimine etti. Teknolojinin etkin kullanımı sayesinde seyahatlerden kaynaklanan karbon ayak izini de yüzde 4,3 oranında düşürmeyi başardı.

Kurum içi ve dışı girişimcilerle eş zamanlı entegre projeler

Bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelimizi harekete geçirirken, diğer yandan dışarıdaki girişimcilerle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonlar, üniversitelerle iş birlikleri ve Allianz Grubu’yla inovasyon entegrasyonu konularına odaklandıklarını vurgulayan Coqui, girişimcilik ekosisteminde TÜSİAD, GİRVAK ve Etohum gibi birçok değerli kuruluşla gerçekleştirdikleri ortaklıkları anlattı. Coqui “Aynı anda, birbirini besleyecek şekilde devreye aldığımız kurum içi ve kurum dışı girişimcilik programlarımızın ilk etaplarını başarıyla tamamladık ve destekleyeceğimiz 3 yenilikçi projeyi seçtik” dedi.

Anne adaylarına yönelik uygulama: ‘BilenAnnem’

Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi’nin 2017 yılında başlattığı kurum içi girişimcilik programına yapılan 90 başvurudan seçilen 7 proje hızlandırma aşamasını Temmuz ayında tamamlamış, 2’si kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanmıştı. Programın son aşamasında teknoloji odaklı geleceğin anneleri için hazırlanan ‘BilenAnnem’ mobil hizmet uygulaması birinci seçildi. Allianz Türkiye çalışanları tarafından geliştirilen, geleceğin anneleri için oluşturulmuş bu mobil uygulamayla hamilelik sürecinin her adımında güvenilir bilgilerle annelere yardımcı olmak hedefleniyor.

Teknolojiyi ön plana alan kurum dışı girişimlere destek: Spirohome ve Gamester

Girişimcilerle kurulan iş birlikleri sayesinde yenilikçi iş modellerini sigortacılığın içerisine katarak yeni nesil sigortacılığı güçlendirmek isteyen Allianz Türkiye’nin destek verdiği bir diğer girişim ise ‘SpiroHome’. Allianz Türkiye, ‘Spirhome’ ile KOAH hastalarının nefes kapasitelerini ve ilaç ihtiyaçlarını mobil platform üzerinden ölçümleyen ve gözlemleyen sağlık destek projesini de yürütmek üzere harekete geçiyor.

Etohum’la birlikte yürüttüğü dış girişimcilik programı çerçevesinde ortaya konan bir diğer proje, ‘Gamester’ ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını sigortacılığın risk yönetimi aşamasına taşımaya hazırlanan Allianz Türkiye, fabrika yangını ve yangın önleme sistemlerini simüle ederken riziko kontrol aşaması deneyimini yenilikçi bir şekilde ele alıyor. Kullanıcılar sanal fabrikada yangın durumunda hangi önlemlerin alınacağını Vive gözlükle deneyimleyebiliyor.

Allianz Türkiye’nin İlkleri

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalayan tek global sigorta ve emeklilik şirketi.
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri WEPs’i imzalayan ilk sigorta şirketi.
Türkiye sigorta sektöründe GRI raporuyla sürdürülebilirlik performansını paylaşan ilk sigorta şirketi.
Allianz Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi, sektörde bir ilk.
Türkiye’de bir yılda 3 sürdürülebilir çözüm üreten ilk sigorta şirketi.
Güneş panelleri için sürdürülebilir çözüm üreten ilk sigorta şirketi.

Allianz Türkiye’de 2017’de ‘iyi bir çevre’ için

Allianz Tower’ın enerjisi 1 Haziran 2017’den bu yana alternatif enerji kaynaklarından hizmet sunan bir şirketten temin ediliyor.
Bu değişiklikle alternatif enerji kaynaklarının kullanımı %26 arttı.
LEED sertifikasyonunda 2 puan kazanıldı.
Ofislerde plastik şişe kullanımı ortadan kaldırıldı. Yıllık 108 bin pet şişe kullanımı elimine edildi.
Kişi başı kağıt tüketimi 217 kg’dan 201 kg’a düşürülerek %7 azaldı:
Müşterilere gönderilen 171 adet basılı malzemenin 58’i elimine edildi.
33 bilgilendirme formunun 18’i elimine edildi, kalan 15’i dijitale taşındı.
Kasko ve trafik sigorta formlarından 13’ü dijitale taşındı. Hedef totalde 24 belgeyi dijitalleştirmek.

Allianz Sanal Müşteri uygulamasına geçildi. Böylece:

Laptop’lara kıyasla yüzde 88, PC’lere kıyasla yüzde 96 az enerji tüketimine ulaşıldı.
Teknolojik atıkları yönetmek konusunda yazılan prosedür kapsamında kilogram bazında laptop’lara kıyasla yüzde75, PC’lere kıyasla yüzde 90 daha az atığa ulaşıldı.
Bölge ofislerinde de Allianz Tower’da kullanılan geri dönüşüm süreci başladı.
2018’de İzmir’de faaliyete geçecek olan operasyon merkezi Allianz Kampüs’te de yine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilerlenecek.
İklim Çözümleri Merkezi ile birlikte yayın, araştırma ve raporlar, sivil toplum kuruluşları nezdinde anlatıldı.
Allianz Türkiye’nin LEED sertifikalı genel merkezi Allianz Tower’da “kağıtsız projeler” gerçekleştiriliyor.

Allianz Türkiye’de 2017’de ‘iyi bir toplum’ için…

2016’dan bu yana, İstanbul Maratonu’ndaki 200 kişilik Allianz Türkiye Koşu Takımı’nın eforları da dahil olmak üzere tüm bağış eforları Koruncuk Vakfı için birleştirildi.
Allianz Grubu’nun Impact Hub ile küresel işbirliği yaparak başlattığı “yatırıma hazır programı” kapsamında Allianz Türkiye de, Türkiye’deki sosyal girişimlere destek veriyor. Programın düzenlendiği ülkelerde finale kalan 10 sosyal girişimden 3’ü Türkiye’den çıktı. Reflect, BinYaprak ve Scode, Türkiye’yi temsil eden sosyal girişimler.
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) stratejisi ve programı geliştirildi. Bu yıl KSS programının pilot uygulamasına başlanıyor.
Demografideki değişim için önlem alınıyor ve bilgilendirmeler yapılıyor. Demografi değişimi araştırmasıyla bu konuda aksiyon alınıyor.

Allianz Türkiye’de 2017’de ‘iyi bireyler’ için…

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri’nde “Sağlıklı Bireyler” ödülünün sahibi olan Allianz Sağlık Destek Programı kapsamında Vaka Yönetimi Projesi, Diyabet Destek, Dr. Allianz, Evimde Güvendeyim, Yenidoğanlar için Allianz Hemşiresi, Sağlık Hızlı Hasar Bildirimi gibi ücretsiz hizmetlerle fark yaratılıyor.
Oto hasar süreçlerinde de müşterilere en hızlı ve kaliteli hizmeti vermek için Hızlı Hasar, Bire Bir Hasar Danışmanı, Mobil Hasar Danışmanı, Kişiselleştirilmiş Hasar Videoları, Allianz Oto Hizmet gibi projeler hayata geçiriliyor.

Allianz Türkiye’de 2017’de ‘iyi kurumlar’ için…

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından düzenlenen 2017 Şeffaflık Ödülleri’nde ödül de alan Allianz Yolsuzlukla Mücadele Programı ile, yolsuzluk ile rüşvete karşı sıfır tolerans politikasıyla ilerleniyor.
Küresel ekonomiyi tehdit eden riskler, Risk Barometresi ile ele alınıyor, kurumlara risk mühendisliği hizmeti verilerek iş yerlerindeki risklerini değerlendirerek farkındalık yaratılıyor.
Kadın dostu bir şirket: Çalışanların %62’si, yönetimin %40’ı kadın.
Çalışılacak en iyi yer olmak vizyonuyla hareket ediliyor. Kurum içi ve dışı girişimciliği destekleyen inovasyon ofisi, Allianz Türkiye Akademi, Allianz Tower ve Allianz Kampüs, Yol Yola, TEMA Yeşil Yaka eğitimi, FinansALL finansal okur yazarlık eğitimi, esnek ve uzaktan çalışma imkanları, oryantasyon programında yer alan sürdürülebilirlik eğitim modülü atılan adımların bazıları.

 

  05454124848