↓ Online Poliçe Satın almak için Turuncu Butona Tıklayarak Acentemizden Anında Poliçenizi alın ↓

→ ONLİNE POLİÇE ←

MASAK DUYURU

MASAK DUYURU

Aug 28, 2019

Değerli SİGORTALILARIMIZ,

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ve buna dayanarak Mali Suçları Araştırma kurumu (MASAK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenen yükümlülüklere ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak faaliyet alanımız gereği bir takım ilave tedbirler alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Mezkûr Kanun kapsamında Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.

Bu hususta kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikte detaylı olarak izah edilmiştir.

Bu kapsamda; işlem talep eden kişiler, eğer işlemi başkası hesabına yapıyorlar ise, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan veya işlem talebi üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği, yönetmeliğin 6 ile 14. Maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilmektedir. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan ve devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde tüzel kişiliğin %25’ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği yönetmeliğin 6 ile 14. Maddelerine göre tespit edilmektedir.

Kanunun 15. Maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin adına ve hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

İşbu duyuru, MASAK Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Bilgilerinize Önemle Duyurulur.

Size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece bunu kabul ettiğinizi varsayacağız. Tamam Çerez Politikası

TORUN Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi- 18 Yıllık Tecrübe | Torun İnsurance Agency Ltd. Co. - Experience of 18 Years